Skip to content

Stacja magazynowa IMS 8

Nośnik z całkowicie zmontowanym i przetestowanym przedmiotem znajduje się na taśmie przenośnika. Przenośnik jest zatrzymywany na pozycji usunięcia. Moduł obsługowy podnosi przedmiot im przenosi go na jedną z dwunastu możliwych pozycji magazynowych. Pozycję magazynową można wybrać zgodnie z zadaniami produkcyjnymi lub wynikami testów. Pusty nośnik jest transportowany na koniec przenośnika taśmowego, gdzie zostaje przekazany do następnego podsystemu.