Skip to content

Industrial process automation courses

Zadaniem kursów multimedialnych UniTrain z zakresu techniki automatyzacji jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrozumienia, sterowania, eksploatacji i konserwacji nowoczesnych układów automatyzacji procesów. Za pomocą animacji i licznych doświadczeń na rzeczywistych układach, w trakcie różnych kursów opracowane zostaną podstawy, zasady i właściwości elementów zautomatyzowanych instalacji procesowych i produkcyjnych (sterowniki programowalne PLC, magistrale systemowe, napędy pneumatyczne, czujniki).