Skip to content

System zarządzania budynkami

Kursy multimedialne UniTrain na temat systemów zarządzania budynkami, zapewniające podstawy wiedzy o okablowaniu budynków, z wieloma animacjami i doświadczeniami. Poszczególne kursy zajmują się różnymi aspektami sieci elektrycznej. Oprócz różnych typów sieci przesyłowych i środków bezpieczeństwa do ochrony przed zagrożeniami ze strony prądu elektrycznego, różne kursy obejmują takie tematy, jak instalacja okablowania w budynkach oraz kontrola procesów przemysłowych. Wszystkie doświadczenia są wykonywane z wykorzystaniem niskiego, bezpiecznego napięcia, które nie stanowi zagrożenia w razie kontaktu z nim.