Skip to content

Technika cyfrowa

Zadaniem kursów multimedialnych UniTrain z zakresu techniki cyfrowej jest przekazanie, za pomocą przygotowanych doświadczeń z wykorzystaniem podstawowych elementów logicznych, wiedzy dotyczącej algebry Boole’a. Omówione zostaną układy połączeń sekwencyjnych z ich elementami bazowymi, przerzutniki, jak również wiele zbudowanych na nich zastosowań o wysokim stopniu złożoności. Uczestnicy kursu zapoznają się ze sposobem działania, wartościami granicznymi, właściwościami oraz podstawowymi układami połączeń różnych elementów techniki cyfrowej i stosują je w użytkowych układach połączeń. W wielu doświadczeniach pogłębiają umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z techniką pomiarową, w szczególności z analizatorem stanów logicznych.