Skip to content

Robotyka

Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest robotyka. W ofercie przygotowaliśmy zestawienie robotów dydaktycznych i przemysłowych oraz programy do nauki ich programowania. Wybrane dla Państwa roboty dydaktyczne posiadają cechy ramion przemysłowych. Z pewnością mają mniejszą dokładność, zasięg czy udźwig, jednak w zakresie funkcjonalności i sterowania nie odbiegają od rozwiązań dla przemysłu. Stanowią atrakcyjną alternatywę cenową, a jednocześnie pozwalają na rozpoczęcie przygody z programowania ramion.
Oferowane ramiona przemysłowe to obok robotów, które zgodnie z dyrektywą muszą pracować w celach, również roboty współpracujące, czyli ramiona, które mogą pracować w jednym obszarze z człowiekiem dzięki funkcjonalności zatrzymania w przypadku kontaktu z człowiekiem.
Wszystkie przedstawione przez nas roboty wykorzystywaliśmy do budowy zrobotyzowanych stanowisk dla edukacji. Mamy więc doświadczenie w ich programowaniu i wdrażaniu.

Roboty dydaktyczne mogą być wykorzystywane na różnych etapach edukacji, począwszy od lekcji fizyki, czy zajęć z informatyki.