Skip to content

Mechatronika

Zadaniem kursów multimedialnych UniTrain z zakresu m echatroniki jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrozumienia, sterowania, eksploatacji i konserwacji nowoczesnych automatycznych urządzeń mechatronicznych. Za pomocą animacji i licznych doświadczeń przedstawiane są poszczególne podsystemy, w razie konieczności montowane lub nastawiane urządzenia pomiarowe lub siłowniki pneumatyczne oraz objaśniany niezbędny przebieg procesu. Poszczególne elementy mechatroniczne i podsystemy uruchamiane są krokowo za pomocą wyraźnych instrukcji, a procesy automatyczne programowane i sterowane są za pomocą sterownika programowalnego PLC. Na zakończenie następuje przejście do przemysłowych sterowników PLC do gier dla dzieci.