Skip to content

Wyposażenie podstawowe UniTrain

System UniTrain jest wspomaganym komputerowo systemem szkoleniowym i doświadczalnym, przeznaczonym do kształcenia i dokształcania w zakresie elektrotechniki i elektroniki. Zaczynając od podstaw, aż do rozszerzonych kursów z najróżniejszych dziedzin elektrotechniki i elektroniki, dostępna jest duża liczba kursów multimedialnych do kształcenia szkolnego, zawodowego i inżynieryjnego.

System UniTrain jest całkowicie autonomiczny i może być używany przez wszystkich oraz w dowolnym czasie. Czy to w laboratorium, czy na stanowisku pracy lub w domu, multimedialne środowisko uczące systemu zapewnia wysoką motywację i maksymalny rezultat uczenia, a dzięki temu gwarancję skutecznej i efektywnej nauki.

Dostęp do kursu multimedialnego, jak również sterowanie wirtualnymi instrumentami i sprzętem doświadczalnym, umożliwia platforma LabSoft, otwarta platforma doświadczalna systemu. W ramach kursów przekazywane są podstawy teoretyczne oraz przeprowadzane są doświadczenia na sprzęcie doświadczalnym przynależnym do kursu. Ponadto inteligentny interfejs pomiarowy udostępnia analogowe oraz cyfrowe wejścia/wyjścia pomiarowe i sterujące, co w połączeniu z wirtualnymi instrumentami systemu daje najwyższej jakości sprzęt laboratoryjny. Dodatkowo tok nauczania umożliwia ręczne wyszukiwanie błędów w sprzęcie doświadczalnym, jak również sprawdzanie testów i ich elektroniczne dokumentowanie. Elektryczne i elektroniczne układy połączeń wymagane do doświadczeń podłączane są do systemu za pomocą stanowiska doświadczalnego.