Skip to content

Technika pomiarowa

Zadaniem kursów multimedialnych UniTrain z zakresu techniki pomiarowej jest przekazanie , na podstawie licznych doświadczeń i animacji, obszernej wiedzy z zakresu techniki pomiarowej wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Uczestnicy kursu uczą się o różnych metodach pomiarowych i czujnikach używanych do pomiaru efektu fizycznego, jak również o typowych, analogowych i cyfrowych, układach połączeń do obróbki wartości pomiarowych. W doświadczeniach szczegółowo przedstawianych jest wiele zastosowań oraz badane są ich właściwości. Wyznaczane są charakterystyki i rejestrowane granice metod pomiarowych.