Skip to content

Technika komunikacji

Kursy multimedialne UniTrain z zakresu techniki komunikacji, w oparciu o liczne doświadczenia i animacje, stanowią wprowadzenie do systemów i procesów nowoczesnej techniki komunikacji. Uczestnicy kursu poznają różne czwórniki, filtry i przewody, zajmują się cyfrowymi i analogowymi metodami modulacji oraz przewodowym i bezprzewodowym przesyłaniem sygnałów. W wielu doświadczeniach zostaną opracowane podstawy, zasady i właściwości takich systemów i metod.