Skip to content

Technika regulacji

Kursy multimedialne UniTrain z zakresu techniki regulacji, w oparciu o liczne doświadczenia i animacje, stanowią wprowadzenie do techniki regulacji. Uczestnicy kursu zapoznają się z elementami i różnymi obwodami regulacji oraz z ich typowymi zasadami działania. W wielu doświadczeniach wypróbowywane są obiekty regulacji, określane odpowiedzi skokowe, a obwody regulacji optymalizowane. Obchodzenie się z ważnymi środkami pomocniczymi, jak wykres Bodego i charakterystyka amplitudowo-fazowa, trenowane jest w rzeczywistych doświadczeniach.