Skip to content

Kursy UniTrain

Dla systemu UniTrain dostępna jest duża liczba kursów multimedialnych z wielu obszarów elektrotechniki i elektroniki. Kursy składają się każdorazowo z programu uczącego, przygotowanych układów połączeń na jednej lub kilku kartach stanowisk doświadczalnych, jak również przeglądarki (LabSoft) umożliwiającej sterowanie, zarządzanie i wyświetlanie programu uczącego i instrumentów wirtualnych. Kursy UniTrain umożliwiają nabycie kompetencji handlowych poprzez przekazanie podstaw teoretycznych i wykonywanie licznych zadań pomiarowych, które przeprowadzanie są na przygotowanych układach połączeń. W tym celu karty stanowiska doświadczalnego połączone są z interfejsem pomiarowym i programem uczącym poprzez stanowisko doświadczalne. Za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych i źródeł systemu możliwa jest analiza układów połączeń i zapisywanie wyników pomiaru bezpośrednio w programie uczącym.