Skip to content

Technika wysokiej częstotliwości

W ramach kursów multimedialnych UniTrain z zakresu technik wysokiej częstotliwości poprzez wiele różnych eksperymentów przekazywane są umiejętności potrzebne do generowania i przekazywania sygnałów wysokiej częstotliwości (rzędu gigaherców). Zagadnienia obejmujące fale elektromagnetyczne, najważniejsze parametry charakteryzujące te fale oraz ich rozchodzenie się w danym środowisku są wyjaśniane w przystępny sposób i przedstawiane poprzez eksperymenty. Pomiary komputerowe i eksperymenty na parametrach z zakresu częstotliwości rzędu gigaherców są przeprowadzane za pomocą zintegrowanych przyrządów wirtualnych. Nie ma potrzeby korzystania z oddzielnych przyrządów przemysłowych.