Skip to content

IMS 1.2: System transportujący DC

System przenośnika taśmowego jest tym elementem, który zawiera wszystkie te podsystemy i tym samym stanowi szkielet całej linii produkcyjnej. W linii produkcyjnej IMS® systemy przenośników taśmowych są modułami samonośnymi, które można integrować z innymi podsystemami wedle potrzeb. Podstawowe procesy, jak „pozycjonowanie” i „prędkość” można zademonstrować już na tym prostym systemie.

Cele szkolenia w zakresie systemów transportowych DC
• Zasada działania i funkcje różnych czujników
• Wykonywanie ruchów na pojedynczej osi
• Pozycjonowanie inkrementalne nośnika przedmiotu transportowanego
• Blokowanie ruchów do przodu lub do tyłu
• Program do monitorowania poślizgów i zatrzymania maszyny
• Bezpieczna obsługa różnych obwodów i blokad bezpieczeństw