Skip to content

Elektronika

Kursy multimedialne UniTrain z zakresu elektroniki, w oparciu o liczne doświadczenia na elementach i prostych układach połączeń, stanowią wprowadzenie do podstaw nowoczesnej elektroniki. Uczestnicy kursu zapoznają się ze sposobem działania, wartościami granicznymi, właściwościami oraz podstawowymi układami połączeń różnych elementów półprzewodnikowych i stosują je w użytkowych układach połączeń. W wielu doświadczeniach pogłębiają umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z techniką pomiarową, w szczególności z oscyloskopem. Wyznaczane są charakterystyki oraz interpretowane i oceniane są przebiegi napięć lub prądów.