Skip to content

Stacja buforowa IMS 10

Taśma przenośnika jest wyposażona w dwa moduły podnoszące do buforowania lub kolejkowania przedmiotów w złożonym systemie mechatronicznym. Bufor kontroluje przepływ materiałów. Nośnik jest podnoszony z taśmy przenośnika przez moduł podnoszący i umieszczany w magazynie, podczas gdy przenośnik taśmowy porusza się dalej z innymi przedmiotami. W magazynie można przechować do 10 obciążonych lub nieobciążonych przedmiotów. W razie potrzeby moduł podnoszący może przestawić przedmiot z powrotem na przenośnik taśmowy.