Skip to content

IMS 1.3: System transportowy AC

System przenośnika taśmowego jest tym elementem, który zawiera wszystkie te podsystemy i tym samym stanowi szkielet całej linii produkcyjnej. W linii produkcyjnej IMS® systemy przenośników taśmowych są modułami samonośnymi, które można integrować z innymi podsystemami wedle potrzeb. Podstawowe procesy, jak „pozycjonowanie” i „prędkość” można zademonstrować już na tym prostym systemie. Silnik prądu trójfazowego z przetwornicą częstotliwości umożliwia płynną regulację prędkości.

• Cele szkolenia w zakresie systemów transportowych AC
• Wykonywanie ruchów na pojedynczej osi
• Generowanie ramp dla przetwornicy częstotliwości
• Pozycjonowanie inkrementalne nośnika przedmiotu transportowanego
• Blokowanie ruchów do przodu lub do tyłu
• Program do monitorowania poślizgów i zatrzymania maszyny
• Bezpieczna obsługa różnych obwodów i blokad bezpieczeństwa.