Skip to content

Technika mikrokomputerowa

Zadaniem kursów multimedialnych UniTrain z zakresu techniki mikrokomputerowej jest otwarcie świata nowoczesnych mikroprocesorów i mikrokomputerów. Animacje i liczne ilustracje umożliwiają pogłębione zrozumienie podstaw teoretycznych. Przedstawione są poszczególne elementy mikrokomputera. Za pomocą licznych doświadczeń i zadań uczący się może łatwo śledzić współdziałanie tych elementów. Kolejny punkt ciężkości stanowi programowanie mikrokomputerów. Zostają objaśnione podstawy języka maszynowego, a wiedza pogłębiana jest w oparciu o analizę i tworzenie programów w języku asembler.