Skip to content

IPA 3 - Stacja napełniania

Umożliwia napełnianie grup butelek określonymi dawkami cieczy. Ta stacja to optymalny przykład typowego procesu produkcyjnego w większości branż przemysłu. Modułowa budowa systemu umożliwia wdrożenie różnych konfiguracji w bezpiecznych warunkach środowiska laboratoryjnego.

Treści dydaktyczne:
• Konfiguracja, okablowanie i uruchomienie zakładu przetwórczego
• Wybór, zastosowanie i podłączanie różnych czujników
• Pomiar zmiennych elektrycznych i procesowych, jak poziom napełnienia
• Użycie i podłączanie przetworników pomiarowych
• Projektowanie programów sterujących z pętlą otwartą i zamkniętą
• Obsługa i monitorowanie procesów
• Inspekcje, konserwacja i naprawy
• Łączenie zakładów produkcyjnych w sieć