Skip to content

IPA 1 - Stacja kompaktowa

Profesjonalna, automatyczna kontrola ciśnienia, temperatury, poziomu i wielkości przepływu
Stacja kompaktowa 4 z wbudowanymi systemami kontrolnymi jest optymalnym rozwiązaniem do typowych procesów produkcyjnych w większości branż przemysłu. Modularna budowa systemu umożliwia wdrożenie różnych konfiguracji w bezpiecznych warunkach środowiska laboratoryjnego.

Treści dydaktyczne:

• Projektowanie, okablowanie i przekazanie do eksploatacji przemysłowego zakładu produkcyjnego
• Wybór, wdrożenie i podłączanie różnych czujników
• Pomiar zmiennych elektrycznych i procesowych, jak poziom cieczy, wielkość przepływu, ciśnienie i temperatura
• Podłączanie i wdrożenie przetworników
• Projektowanie, montaż i przekazanie do użytkowania pętli sterujących
• Analiza kontrolowanych systemów i pętli sterujących
• Uruchamianie kontrolerów ciągłych i nieciągłych
• Ustawianie parametrów i optymalizacja działania kontrolerów P, PI i PID
• Projektowanie programów z pętlą otwartą i zamkniętą
• Prowadzenie i monitorowanie procesów
• Inspekcje, konserwacja i naprawy
• Proces usieciowienia systemów produkcyjnych