Skip to content

IPA 2 - Stacja mieszania

Stacja mieszania IPA umożliwia precyzyjne mieszanie wcześniej zdefiniowanych preparatów Stacja jest optymalnym rozwiązaniem do typowych procesów produkcyjnych w większości branż przemysłu. Modularna budowa systemu umożliwia wdrożenie zróżnicowanych konfiguracji w bezpiecznych warunkach środowiska laboratoryjnego.

Treści dydaktyczne:

• Konfiguracja, okablowanie i uruchomienie zakładu przetwórczego
• Wybór, zastosowanie i podłączanie różnych czujników
• Pomiar zmiennych elektrycznych i procesowych, jak poziom napełnienia i wielkość przepływu
• Sterowanie produkcją preparatów
• Użycie i podłączanie przetworników pomiarowych
• Konfiguracja i działanie pętli sterujących
• Analiza kontrolowanych systemów i pętli sterujących
• Działanie kontrolerów ciągłych i nieciągłych
• Parametryzacja i optymalizacja kontrolerów P, PI i PID
• Projektowanie programów sterujących z pętlą otwartą i zamkniętą
• Obsługa i monitorowanie procesów
• Inspekcje, konserwacja i naprawy
• Łączenie zakładów produkcyjnych w sieć